Зам.-министър Йовев откри форум за споделяне на добри практики за иновации и добро управление на местно ниво

Обменът на опит между общините в прилагането на успешните практики за местно управление е важен и необходим, за да имаме по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България. Затова и полагаме усилия да стимулираме идеите и разпространяването на утвърдените във времето работещи модели при прилагането на Стратегията за иновации и добро управление […]

Прочетете още

Contact Us