Приет кадастър в община Мездра

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, община Мездра. В 30-дневен срок от обнародването […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Чавдар, Мездра и Брезник

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център с. Чавдар и на други населени места в общините Мездра и Брезник. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 461 300 лева без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още

Contact Us