Строителството дава една четвърт от приходите в София

23,2 процента от приходите в бюджета на Столична община се осигуряват от отраслите “Строителство” и “Операции с недвижими имоти и бизнес услуги”. Това е заложено в проектобюджета на столицата за 2009 г. В столицата има и голям сегмент на финансово посредничество, кредит, застраховки, в които са заети над 23 хил. човека. По показателя произведена бруто […]

Прочетете още

Contact Us