Уреждат с правилник работата на консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране

С нов правилник се уреждат функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Текстът е публикуван в портала за обществени консултации със срок до 26 август 2018 г. Консултативният съвет е помощен орган към регионалния министър, създаден съгласно Закона за морските пространства, вътрешните […]

Прочетете още

Contact Us