Търси се нов началник на СГКК Сливен

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Сливен. Кандидатите трябва да имат минимум 4 години професионален опит, ранг ІІІ младши, висше образование с минимална образователна степен „бакалавър“ в професионална област „Геодезия“. Подробна информация за условията за кандидатстване и изискваните документи […]

Прочетете още
Обявен е конкурс за началник на службата по кадастър в Кърджали

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за началник на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали. Кандидатите трябва да имат минимална образователна степен „бакалавър“ в професионална област „геодезия“, 4 години професионален стаж и минимален ранг „III младши“. Трябва и да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител – […]

Прочетете още
ДНСК с нов началник

ДНСК с нов началник

  • сеп. 28, 2017

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков назначи за началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) арх. Иван Несторов. Той сменя на поста Милка Гечева считано от днес, 28 септември 2017 г. Преди да оглави ДНСК, арх. Несторов беше директор на дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ в МРРБ. Завършил е висшето си образование […]

Прочетете още
АГКК с конкурс за началник на службата в Хасково

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково. Кандидатите трябва да бъдат с висше образование, минимална образователна степен „Бакалавър“, в професионална област „Геодезия“. Трябва да имат най-малко 4 години професионален опит и минимален ранг – ІІІ младши. При назначаване основната месечна […]

Прочетете още

Contact Us