Демонстрация на геодезия в музея

Програмата за Европейската нощ на музеите на Националния политехнически музей включва интерактивно представяне на съвременни геодезически инструменти. Екип от катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с участието на гл. ас. Милена Бегновска и ас. Кремена Щерева ще демонстрират технологичните постижения при инстументи като роботизирана тотална станция, ротационен лазер, лазерен скенер, както […]

Прочетете още

Contact Us