Николай Нанков представи приоритетите на МРРБ пред комисията по регионална политика

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи приоритетите в работата на МРРБ до 2021 г. по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. В заседанието участваха също заместник-министрите Деница Николова и Малина Крумова. През този мандат няма да правим толкова чести промени в Закона за […]

Прочетете още
Нанков за Карадере: Едно към едно

Изявление на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с възлагане изработването на Общ устройствен план на община Бяла, включващ Карадере Според промяната на Закона за устройство на територията от 2015 г. всички общини до 2019 г. трябва да имат общи устройствени планове, приемането на които преминава през определена процедура. Заданието за […]

Прочетете още
Създаването на нормативни условия в строителството – приоритет на МРРБ

Един от важните приоритети на нашето ведомство е да осигурява и гарантира създаването на нормативни условия за изпълнението и поддръжката на устойчиви, безопасни, надеждни сгради и строителни конструкции, хармонизирани с правото и стандартите на Европейския съюз. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на първата научно-приложна конференция „Стоманобетонни и зидани […]

Прочетете още

Contact Us