ТОЧНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАНОСИ НА ВОДОХРАНИЛИЩА

инж. Р. Анева Ключови думи: наносни профили, точност на изследване на наноси Научна област: хидрография РЕЗЮМЕ В статията са разгледани въпроси, касаещи точността на определяне на наноси във водохранилища. Разгледана е приетата у нас технология за измерване по метода на „наносните профили“. С използване на закона на Гаус за предаване на грешките са изведени формули […]

Прочетете още

Contact Us