МРРБ с проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастъра

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастралните услуги. Това са проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и проект на Наредба за изменение и […]

Прочетете още

Contact Us