Променят наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Предложени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.). Проектонаредбата е публикувана на 23.01.2018 г. и в момента подлежи на обществено обсъждане. В мотивите към промените е посочено, че те са изготвени след постъпили предложения за […]

Прочетете още
МРРБ с проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастъра

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проекти за изменение на две наредби, касаещи кадастралните услуги. Това са проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и проект на Наредба за изменение и […]

Прочетете още

Contact Us