Съвместният изследователски център на ЕК търси научни работници

Европейската комисия открива отворена процедура за създаване на база данни с имената на кандидати, от която да бъде наеман персонал. Кандидатите трябва да са граждани на една от държавите – членки на ЕС или на някоя от асоциираните държави по програмата за научни иследвания и иновации „Хоризонт 2020“, да имат образование съответстващо на пълен цикъл […]

Прочетете още
Завод за биоотпадъци прави ток в Долни Богров

Столичната инсталация за преработка на биологични отпадъци, на стойност 39 милиона лева, започна работа вчера. Съоръжението е изграждано 19 месеца и ще поема отпадъците на домакинства, търговски обекти и заведения в София.   Съоръжението смила биологичните отпадъци,като при ферментацията се отделя метан, който произвежда електричество. Столичната инсталация се намира на площадка в Долни Богров, а […]

Прочетете още

Contact Us