Гигантски реки в небето предопределят времето

Гигантски потоци в небето, които съдържат в себе си 15 пъти повече вода, отколкото в река Мисисипи – могат буквално да пометат различни видове организми, когато стоварят върху земята огромно количество дъжд за къс период от време, предизвиквайки някои от най-тежките наводнения в света. Това са заключенията на нов доклад по въпроса за влиянието на […]

Прочетете още

Contact Us