Граници на урбанизираните територии

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Комитова: Геодезически проучвания показват, че АМ „Хемус“ трябва да мине през свлачища

По трасето на лотове 7, 8 и 9 на АМ „Хемус“ геоложки и геодезически проучвания показват, че то минава през много свлачищни терени, през защитена територия по НАТУРА 2000 и покрай специален обект. Това стана ясно от пресконференция на министъра на регионалното развитие Виолета Коритарова. На нея участва и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, […]

Прочетете още
Одобрени КККР за неурбанизирани територии

Версия за печат В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-646 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново, област Бургас; Заповед № РД-18-647 от 11.09.2019 г. – за одобряване на […]

Прочетете още
КККР в неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-599 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас; Заповед № РД-18-600 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в четири области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в пет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Рилци, с. Полена, с. Тросково, област Благоевград; с. Вишовград, област Велико […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в област Благоевград

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бело поле, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, община Благоевград, област […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в три области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата: с. Лъжница и с. Мосомище, област Благоевград; гр. Сунгурларе, област Бургас; с. Трудовец, […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в бургаска област

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас, определена от землището на с. Каменско, […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Главановци, с. Говежда, област Монтана. Заповедите […]

Прочетете още

Contact Us