България и Северна Македония свързаха нивелачните си мрежи

Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе домакин на двустранна българо-македонска работна среща, посветена на успешно приключилия първи съвместен проект в рамките на Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни, подписан през 2018 г. между АГКК и АКН. Това стана ясно […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви ограничена обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции“. Прогнозната стойност е 840000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 25 май 2016 г. Документацията е достъпна в […]

Прочетете още
Нова поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка в две обособени позиции за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас. Първият нивелачен ход е от Пазарджик до Хасково с дължина 134 км, а вторият е от Казанлък до Хасково с дължина 116 км. Общият финансов ресурс е в размер на 235 00 […]

Прочетете още

Contact Us