Обнародваха промени в нормативни актове, касаещи промяна на предназначението на земеделски земи

В днешния брой 93 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в три нормативни акта, касаещи промяната на предназначенито на земеделските земи. Това са Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Законаза собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното […]

Прочетете още
МРРБ готви промени в нормативната уредба след срещи с браншови организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обсъди с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България възможни промени в нормативната уредба, които да доведат до облекчаване на строителния процес. Основна тема на двете срещи бяха оптимизиране на процедурите с цел облекчаване на гражданите и бизнеса. Дискутирана беше […]

Прочетете още
АГКК публикува два проекта на нормативни актове за обществено обсъждане

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува за обществено обсъждане проекти на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра. Проектите на нормативните актове се намират на интернет страницата на АГКК заедно […]

Прочетете още

Contact Us