НСОРБ със становище по изменението на ЗКИР

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) излезе със становище по проекта за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). В него НСОРБ обявява подкрепата си за законопроекта и като изрежда и няколко забележки. В становището е обърнато внимание на необходимостта от съобразяване с изискванията на ЗУТ поради изключването в &6 на […]

Прочетете още
Ловят бракониери с мобилен телефон

Приложение за мобилни телефони ще лови бракониерите, като ги разпознава от редовните ловци. Изпълнителната агенция по горите ще въведа единен документ, който да обедини сегашното разрешително за лов, членската карта и удостоверението за подборно ловуване, който ще е пластика с чип. Идеята е подкрепена от ловците, защото облекчава бюрократичната процедура. Контролните органи все пак ще […]

Прочетете още

Contact Us