Обезщетение при явна фактическа грешка

   Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата й на работа е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, […]

Прочетете още

Contact Us