Одобрен кадастър в областите Плевен и Перник

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землища: с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол […]

Прочетете още

Contact Us