Отстранена е явна фактическа грешка в област Плевен

В днешния брой 21 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед КД-14-3 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Брестовец, EKATTE 06495, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Плевен и Перник

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землища: с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол […]

Прочетете още
Открива се производство по създаване на кадастър в област Плевен

Открива се производство по създаване на на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община Плевен, област Плевен. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Глобал Гео“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви […]

Прочетете още

Contact Us