Столична община провежда обществено обсъждане на наредба за преместваемите обекти

На официалния портал на Столична община, в раздел Обществени консултации е публикуван проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Това съобщиха от направление „Архитектура и градоустройство“ към столичната администрация. […]

Прочетете още
МРРБ провежда обществена консултация за достъпната архитектурна среда

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда обществена консултация относно политиките и законодателството в областта на осигуряването на достъпна среда в България. Консултацията е във връзка с приетата през 2016 г. Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората […]

Прочетете още

Contact Us