Приет кадастър на територията на община Ловеч

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Българене, с. Горно Павликене, с. Казачево и с. Хлевене, община Ловеч. До 01.10.2015 г. могат да се подадат писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

Прочетете още

Contact Us