Цеков с регулярни срещи със сдружението на общините

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и ръководството на Националното сдружение на общините в Република България ще провеждат регулярни ежемесечни срещи, на които ще се обсъждат наболели проблеми и заедно ще се търсят варианти за разрешаването им. „Ние сме млад политически екип, но не сме чужди на проблемите на общините. Голяма част от […]

Прочетете още
Проекти за над 400 млн. лв ще финансира МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван на интернет страницата на МРРБ. В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са  свързани с […]

Прочетете още
Експерти ще помагат на общинарите да обновяват градовете си

Експертни звена и комитети ще подпомагат десетте най-големи общини в страната при подбора на проекти, които ще се финансират по приоритета за интегрирано градско развитие на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. В новите териториални органи ще бъдат включени експерти на местните администрации, регионални поделения на […]

Прочетете още
До 10 юни общините могат да кандидатстват за Европейския етикет за иновации и добро управление

До 10 юни 2020 г. се удължава срокът, в който общините в България могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Петата процедура за връчване на отличието бе открита от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в началото на годината. Във връзка с въведеното извънредно положение в […]

Прочетете още
Издават онлайн разрешение за строеж в София

Столична община издава онлайн разрешение за строеж. Необходимите документи могат да се видят тук https://www.sofia-agk.com/Services/Info/-kYihVe-cU0%3d?direcorateId=bdJXJsk2Ho0%3D&fbclid=IwAR0LVVgbjqo_-YUB_NxsIzpfVEbjY2pOalLnF44QKyv-Kq-swXrNiOqahAQ Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от датата на получаване на входящ номер от Акстър.

Прочетете още
Всички общински администрации ще издават удостоверения на гражданите, независимо от адреса на заявителя

Удостоверенията въз основа на регистъра на населението, с изключение на удостоверението за наследници, ще се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя. С предложените изменения в наредбата се дава възможност гражданите да заявят желанието си за издаване на удостоверение и устно, за което ще бъде подписван протокол от тях и служител […]

Прочетете още
Промени в Тарифа 14 – такси отиват при общини

В бюджета на общините ще постъпва разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, когато местната администрация подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при обслужването на гражданите. Това предвиждат одобрените от правителството промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от […]

Прочетете още
Зам.-министър Йовев откри форум за споделяне на добри практики за иновации и добро управление на местно ниво

Обменът на опит между общините в прилагането на успешните практики за местно управление е важен и необходим, за да имаме по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България. Затова и полагаме усилия да стимулираме идеите и разпространяването на утвърдените във времето работещи модели при прилагането на Стратегията за иновации и добро управление […]

Прочетете още
28 малки общини ще получат 38 млн. лв. за енергийна ефективност

Регионалното министерство отпуска над 38 млн. лв. за енергийна ефективност в 28 малки общини по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Финансирането представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. До изтичането на крайния срок – 27 август, са подадени 51 проектни предложения. Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа […]

Прочетете още
Общините „отличници“ по ОПРР ще получат допълнително финансиране за сметка на другите

Към общините „отличници“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъдат преразпределени средства от инвестиционните програми на по-бавните в изпълнението на финансирани от нея проекти местни власти. За това предупреди в сряда министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусионен форум, организиран от Националното сдружение на общините в Република […]

Прочетете още

Contact Us