КИГ организира нов курс (ПРОГРАМАТА)

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира нов обучителен курс, съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР. Курсът ще  се проведе на 09 и 10 юни 2022 г., гр. София, ул. Раковски №108 ФНТС, зала 105А. Лектори на курса ще бъдат инж. Светла Кутлева, Началник СГКК – гр. Бургас, Иван Карчев, АГКК, Експерт по тестване […]

Прочетете още
КИГ организира обучителен курс в Бургас в края на март

Ръководството на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организа обучителен курс за колеги в Бургас на 24 и 25 март. Курсът е организиран съгласно чл. 20, ал.4 от ЗКИР. Лектори на курса ще бъдат инж. Светла Кутлева – Началник на СГКК – гр. Бургас, Иван Карчев от АГКК – Експерт по тестване на софтуер, Петя […]

Прочетете още
КИГ организира обучителен курс в София

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК, ще се проведе в два поредни дни – на 09 и 10 декември 2021 г., в парк-хотел „Москва“, зала „Европа“ – гр. София, ул. „Незабравка“ № […]

Прочетете още
Програма на обучителния курс, организиран от КИГ във Варна

Ето и програмата на обучителния курс, организиран от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) във Варна. Лектори на курса в различните му части са инж. Светла Кутлева, Началник СГКК – гр. Бургас, Иван Карчев, АГКК, Експерт по тестване на софтуер, Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД, доц. д-р Николай Димитров, р-л Департамент […]

Прочетете още
КИГ организира обучителен курс във Варна

Камарата на инженерите по геодезия организира обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена от АГКК.Дата и място на провеждане ще е 09-10 Септември 2021 г. във Фестивалния и конгресен център – гр. Варна, район „Одесос”, бул. Сливница”, № 2-6, зала № 4. Такси […]

Прочетете още
Обучаваха третокласници за природните бедствия в УАСГ

Ученици от трети клас на 7-мо СУ „Св. Седмочисленици” взеха участие в обучение и научноизследователски експеримент „Да научим за природните бедствия“. Те трябваше да разберат повече за природните бедствия, ранното им предизвестяване, предотвратяване и начините за действие в случаи на настъпването им. Обучението се проведе в Лаборатория по картография на УАСГ. Третокласниците се запознаха и […]

Прочетете още
АГКК ще повишава квалификацията на служителите си

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за повишаване на квалификацията на 100 от служителите си, за да предоставят комплексни електронни административни услуги. За целта ще бъде провеждено специализирано обучение на 5 групи по 20 души. Прогнозната стойност на услугата е 62083 лв., като оферти се приемат на адрес гр. София, ул. „Мусала“ […]

Прочетете още

Contact Us