ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

ДАТА 14.01.2020г. ДО УЧАСТНИК ПРОЕКТ  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ВИД ДОКУМЕНТ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР RAM – 01 – 2020 СРОК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ 31.01.2020г. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 07.02.2019г. Дружество „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД управлява портфейл от около 2000 броя недвижими имоти, находящи се на територията на […]

Прочетете още

Contact Us