Визуализиране в Google Earth на цифровите географски данни, генерирани от фонд „Земеделие“

Българската фирма „Геодетект” ЕООД създаде онлайн конвертор, с чиято помощ контурите на декларираните площи могат да бъдат преобразувани от формат „SHP“ във формат „KML“ и по този начин директно визуализирани в Google Earth или заредени в Google Maps. Това е едно допълнително улеснение за всички кандидати за директни плащания през 2014 г., които могат да […]

Прочетете още

Contact Us