Визите, издавани от районните администрации на столицата, ще са достъпни в онлайн регистър

Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации на Столична община ще бъдат задължени да изпращат издадените визи след посочената дата. Те ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. Справка за издадените визи от районните администрации, след 15.08.2017 г. може да се направи […]

Прочетете още

Contact Us