МРРБ чака 3 милиарда по ОП Региони в растеж 2014-2020 г.

Снимка economic.bg Лиляна Павлова се похвали, че успешно сме приключили ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., като всички проекти са завършени, отчетени и верифицирани и съгласно регламента до края на април програмата вече е затворена. Всички средства са договорени и разплатени на 105%, отчете министърът. Новата ОП „Региони в растеж” вече е 75% отворена за финансиране […]

Прочетете още
Одобриха най-скъпото финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инвестиционната програма на Столична община по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” бе одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тя възлиза на близо 280 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 240 млн. лв. Програмата на Столична община включва част от проектите […]

Прочетете още

Contact Us