37 проекта ще бъдат финансирани по програмата „Балкани-Средиземно море“

В рамките на първата покана по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 ще бъдат финансирани 37 проектни предложения. По време на заседанието на Комитета за наблюдение по програмата, проведено на 10 март 2017 г. в гр. Лимасол, Кипър, бяха одобрени за финансиране 17 проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ и 20 […]

Прочетете още
АГКК събира индикативни оферти от физически лица с опит в подземния кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) търси физически лица с опит в областта на подземния кадастър за представяне на индикативни оферти. Позициите са две – експерт подготвяне и структуриране на данни и експерт контрол на мигрираните данни и приемане на дейностите по договор с предмет „Създаване на структурирана база данни в цифров вид на […]

Прочетете още
1.4 млрд. лв. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 39 големи общини

39-те общини на най-големите и средно големи градове в страната ще са междинни звена за избор и оценка на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Финансовият ресурс, с който ще могат да бъдат подкрепени проекти е 701 млн. евро. Новият подход за получаване […]

Прочетете още

Contact Us