Готови са методическите указания за планове за развитие на общините и градовете за периода 2021-2027 г.

В портала за обществени консултации и на интернет страницата на регионалното министерство е публикуван проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г. Проектът на Методически указания за разработване и прилагане на общинските планове за развитие (ОПР) […]

Прочетете още

Contact Us