Одобриха финансиране на първия проект по процедурата за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Първото проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ получи одобрение за финансиране с решение на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът на тема „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е на обща стойност възлиза на 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892,00 лв. безвъзмездна финансова […]

Прочетете още
Одобриха най-скъпото финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инвестиционната програма на Столична община по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” бе одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тя възлиза на близо 280 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 240 млн. лв. Програмата на Столична община включва част от проектите […]

Прочетете още

Contact Us