Открито е производство по създаване на КККР в община Рила

Открито е производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, община Рила, област Кюстендил, без тази на поземлените имоти, за които има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. Производството е започнато по искане до Агенцията по геодезия, […]

Прочетете още
Още открити производства за създаване на КККР

Откриват се производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на: – с. Елисейна (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца), с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна […]

Прочетете още
Открити производства по създаване на кадастър в брой 96 на „Държавен вестник“

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК, обнародвани в днешния брой (96 от 02.12.2016 г.) на „Държавен вестник“, е открито производството по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за землищата на: – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново (без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със […]

Прочетете още

Contact Us