Отстраняване на ЯФГ

Отстраняване на ЯФГ

  • ян. 29, 2020

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:             АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: –          с. Беляковец, с. Никюп и с. Присово, общ. Велико Търново, с. Крушето, […]

Прочетете още

Contact Us