АГКК с четири записа в портала за отворени данни

В портала за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg са публикувани четири набора от данни. Това са териториите с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри, подробна информация относно етапите на производство на КККР, етапи по производство на КККР за област Бургас и регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности […]

Прочетете още

Contact Us