МРРБ публикува условията за кандидатстване за финансиране на ОУП на общините

На интернет страницата на министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са публикувани ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове (ОУП) на общини. Общините са разделени в три групи, в зависимост от категоризацията им. Първата група, в която попадат […]

Прочетете още

Contact Us