Удължават обсъждането на ОУП Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството удължава до 31-ви март тази година срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево.  Променя се и датата за обществено обсъждане на проекта, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. […]

Прочетете още
МРРБ одобри задание за нов ОУП на Поморие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри внесеното задание за проектиране на общ устройствен план (ОУП) на община Поморие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. Издадена е заповед, с която се разрешава на кмета да възложи изработването на проекта на ОУП за цялата община и екологичната оценка към него. Одобрението на министъра на регионалното […]

Прочетете още
МРРБ осигурява над 4 млн. лв. за общи устройствени планове през 2018 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разполага с 4.1 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове на общините през 2018 г. Това съобщиха от ведомствената пресслужба. Редът и условията за достъп до този ресурс са утвърдени от министър Николай Нанков. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е […]

Прочетете още
Започва обсъждането на предварителния проект за ОУП на Шабла

Започват консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Шабла и доклада за Екологична оценка (ЕО) към него. Възложител на проекта е министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от държавния бюджет. Прогнозният период на действие на ОУП на крайморската община е 20 години. За да влезе в сила, той трябва […]

Прочетете още
Обявена е обществена поръчка за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за изработване на Общ устройствен план на Община Бяла, област Варна, и на екологична оценка към него. Това се налага, тъй като изработеният по възлагане на МРРБ през периода 1996-1997 г. план не е актуален. През 2004 г. с решение на Общински съвет – Бяла е […]

Прочетете още
Предстои приемане на ОУП на Копривщица

Предстои приемане на ОУП на Копривщица На 31 март 10 от 11 общински съветници в Копривщица гласуваха за отмяна на решението, с което се отказаха от статута на „архитектурно-исторически резерват“. Единствено председателят на общинския съвет, Рашко Христов, се е въздържал. Тяхното решение нямаше реална тежест, тъй като единствено Министерски съвет може да отмени този статут. […]

Прочетете още
Одобрени са правилата за достъпа на общини до средства за изработване на общи устройствени планове

Одобрени са Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изработване на общи устройствени планове на общини (ОУПО). За общините, кандидатствали през 2016 г. МРРБ ще предприеме действия за финансовото им подпомагане за изработването на задания и на проекти на […]

Прочетете още
МРРБ даде зелена светлина за нов проект на ОУП на Бяла

Със заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разрешава изработването на проект на Общ устройствен план (ОУП) и екологична оценка към него за община Бяла. С текста на заповедта се одобрява и заданието за проектиране. Към момента за община Бяла има действащ и актуализиран през 2004 г. териториалноустройствен план (ТУП). С новият ОУП […]

Прочетете още
Нанков за Карадере: Едно към едно

Изявление на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с възлагане изработването на Общ устройствен план на община Бяла, включващ Карадере Според промяната на Закона за устройство на територията от 2015 г. всички общини до 2019 г. трябва да имат общи устройствени планове, приемането на които преминава през определена процедура. Заданието за […]

Прочетете още
76 общини правят общи устройствени планове със 7.1 млн. лв.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обяви общините, които ще се подпомогнат финансово за изработване на проекти за общи устройствени планове през тази година. 44 общини с потенциал за развитие на туризъм ще получат 5.3 млн. лв. и имат сключени споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране през 2014 г. Други 32 общини ще […]

Прочетете още

Contact Us