Представят заданието за проектиране на ПУП на четири микрорайона в Овча купел

Днес представят проекта за задание за проектиране и ескиз на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1-ви, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“. Представянето ще се проведе от 15 ч. в залата на 3 етаж в сградата на Направление „Архитектура и граоустройство“ (НАГ), ул. […]

Прочетете още
Столична община стартира процедура за нов план на ж.к. „Овча купел-1“

Стартира процедура по изработване на задание за цялостен подробен устройствен план на ж.к. „Овча купел-1“, съобщи на интернет страницата си Направление „Архитектура и градоустройство“  към Столична община. С плана ще се обособят урегулирани поземлени имоти за съществуващите жилищни блокове, необходимите терени за локални градини, ще се оптимизира мрежата от улични паркинги, като се проектират и […]

Прочетете още

Contact Us