Пазарът на географските информационни системи гони $10 милиарда

Световният пазар на географските информационни системи (ГИС) възлиза на $8,4 милиарда през 2015 г. и се очаква да се расте годишно със средно 12,7% през периода 2016-2024 г. Такова е заключението на доклада на изследователите от центъра Кридънс рисърч https://www.credenceresearch.com/report/geographic-information-systems-gis-market. Географски информационни системи (ГИС) са свързани със събирането, съхранението, обработката, представянето и анализа на геопространствени […]

Прочетете още

Contact Us