Продължава набирането на проекти по три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

151 са подадените до момента предложения по три схеми за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за които са обявени покани към бенефициентите на програмата. Една от схемите е “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Общият […]

Прочетете още

Contact Us