Изчислиха дълбочината на пещерата Хранице

Специалисти изследваха отново подводната пещерна система Хранице и установиха, че дълбочината й е 1 км – повече от два пъти по-голяма, съобщи сп. „Сайънс“. Те установиха също, че пещерната система се е формирала в карстовите скали при просмукването на водата отгоре. Това може да постави под въпрос произхода и на други дълбоки пещери. Измерванията са […]

Прочетете още
Създават ново село в община Пещера

С решение на Министерския съвет се създава ново населено място – село, на територията на община Пещера, област Пазарджик. То е в границите на съществуващото селищно образувание с местно значение – летовище „Свети Константин“. Областният управител на област Пазарджик е внесъл в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на новото населено място след разглеждане и […]

Прочетете още
Как геодезията помогна за спасението на 13 момчета в Тайланд

ГИС и картографиране Работен поток в мисия: Събиране и генериране на данни, интерпретиране и извличане, анализиране и публикуване. Цифров модел на издигане на Royal Thai Survey Department. Използване на ArcGIS за изграждане на напречно сечение на пещерата Tham Luang. Анализ за натрупване на басейн и поток от ArcHydro. Резултатът от анализа на натрупването на потоци […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове в общините Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера. Търгът е разделен в шест обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1.174 млн. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 22 март […]

Прочетете още
Технология срещу разрушителното време

Все по-често в съвременния свят хората забравят миналото или се чувстват сякаш от тях започва светът. Все едно че навлизането на технологиите изтрива паметта на човечеството, като същевременно я съхранява в интернет, където може да се открие отговор на всеки въпрос, уж. Технологиите обаче могат действително да бъдат впрегнати в опазването на културното историческо наследство […]

Прочетете още

Contact Us