КИГ организира обучителен курс в Бургас в края на март

Ръководството на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организа обучителен курс за колеги в Бургас на 24 и 25 март. Курсът е организиран съгласно чл. 20, ал.4 от ЗКИР. Лектори на курса ще бъдат инж. Светла Кутлева – Началник на СГКК – гр. Бургас, Иван Карчев от АГКК – Експерт по тестване на софтуер, Петя […]

Прочетете още
Промените в ЗУТ по отношение на местоположението на  регулационната линия

Петя Цурева е завършила юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. Получава допълнителна квалификация по „Европейска интеграция и дипломация“, с темата: „Налагане на имуществена санкция на държава членка за неизпълнение на правото на ЕС“.  От 2017 г. работи като юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД. С измененията и допълненията на Закона за кадастъра […]

Прочетете още

Contact Us