Министър Костова спря решението си за плана на парк „Пирин“

Екоминистерството спря предварителното изпълнение на Решението, с което се пропускаше извършването на екологична оценка на проекта на актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г. Отмяната е в отговор на обществения отзвук след решението. Съобщение е публикувано на интернет страницата на МОСВ. В него е посочено, че „няма преднамерено действие […]

Прочетете още

Contact Us