Столична община публикува архивни документи към плана „Мусман“

На интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Устройствени планове“ са публикувани документи към плана „Мусман“, съдържащи се в издание на Столичния общински съвет от 1938 г., отпечатано в 20 хиляди броя и раздадено безплатно на заинтересуваните граждани. Книжката съдържа обяснителен текст за плана, съставен по изложението на проф. Адолф Мусман, съпровождащо самия […]

Прочетете още

Contact Us