Откриване на производство по създаване на КККР

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен; […]

Прочетете още
Половин милион за разкрасяване на Плиска

Министерският съвет реши целево да бъдат предоставени 500 000 лв. за археологически разкопки, проучвания, реставрация и консервация на археологическия комплекс „Плиска“, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. С част от тези средства като първи етап ще бъдат финансирани проучванията на пет археологически обекта – аязмото на територията на южния кораб на голямата […]

Прочетете още
Седмица на гората и масово залесяване

От днес до 11 април честваме Седмицата на гората. По този повод лесовъди организират празненства, изложби  и акции, свързани с опознаване, опазване и съхраняване на горите. Тази година Седмицата е с мотото "С богато наследство към отговорно бъдеще" и съвпада с няколко  тематични  годишнини: 135 години от създаването на централната горска служба, 115 години горски […]

Прочетете още

Contact Us