Променят наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

На интернет страницата на МРРБ и в портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Коментари и становища се приемат до 06.04.2019 г. Проектонаредбата определя отговорността на всеки стопанин на площадки […]

Прочетете още

Contact Us