Промените в наредбата за поддържане на КВС влизат в сила от днес

В брой 21 от 9 март 2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Промените в подзаконовия нормативен акт влизат в сила от днес. Измененията включват премахване на изискването за сключване на договор между Министерството на земеделието, […]

Прочетете още

Contact Us