Децентрализация на възлагането на договори за поддръжка на КВС се предвижда в проектонаредба

В портала за обществени консултации са публикувани промени в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. В предложените изменения се предвижда децентрализация при възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Това ще доведе до подобряване в обслужването и изпълнението на услугите […]

Прочетете още

Contact Us