Столична община с карта на подробните устройствени планове

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община разработи карта на подробните устройствени планове, възложени от общината и с влезли в сила административни актове. Картата е интерактивна и позволява посочване на местност чрез търсене по „Регулация“. Има възможност за визуализация на прикачени документи – графична част на ПУП и Решение на СОС, с което е одобрен. […]

Прочетете още
Някои аспекти на прилагането на подробните устройствени планове и наличието на грешка в кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още

Contact Us