АГКК с поръчка за подвижни стелажи

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на СГКК“, по 4 (четири) обособени позиции“. Обособените позиции включват службите в гр. Бургас, гр. Ловеч, гр. Пловдив и гр. Стара Загора. Общата прогнозна стойност и за четирите е 200 хил. лв. без […]

Прочетете още

Contact Us