Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ

Петя Цурева, Главен юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД Поземленият имот е основна единица на кадастъра, а от там и на правото на собственост, като легалната му дефиниция се съдържа, както в Закона за кадастъра и имотния регистър (чл. 24, ал. 2), така и в Закона за устройство на територията (§5, т. 2 от ДР). Той представлява […]

Прочетете още
Системата за поземлена администрация в Швейцария

Швейцарска топографска агенция swisstopo, Daniel.Steudler@swisstopo.ch Резюме: През последните 100 години швейцарската система за управление на земята се е превърнала в надеждна и стабилна инфраструктура, подкрепяща социалното и икономическото развитие на страната. Швейцария се радва на установена и дългогодишна политическа и икономическа стабилност, за която кадастралната система е важен елемент. Тази статия представя швейцарския кадастър и […]

Прочетете още

Contact Us