Обнародваха промени в наредбата за пожарна безопасност в строителството

В днешния брой 63 на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и […]

Прочетете още
Променят наредбата за пожарна безопасност в строителството

МРРБ публикува проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Предложените промени са изготвени във връзка с постъпили предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради. Измененията и […]

Прочетете още

Contact Us